สพว.ร่วมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559