โครงการ สพว.รวมใจรับใช้สังคม ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์