พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก แก่บุคลากร สำนักพัฒนาวิชาการ

สำนักพัฒนาวิชาการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา