โครงการ สพว.รวมใจรับใช้สังคม

ณ โรงเรียนบ้านเนินมะกอก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561