งานเกษียณอายุ พี่วิมลเทพ ศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561