งานเลี้ยงส่ง น.ส.กษิรา พัฒนกาญจนกุล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ