โครงการ สพว.รวมใจรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ