งานประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

    สำนักพัฒนาวิชาการได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2557 และมีการถ่ายภาพร่วมกันของบุคลากร สพว.