พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เพื่อที่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมพิธีสักการะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง