โครงการ สพว.รวมใจรับใช้สังคม ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดสีล้ง ตั้งตรงจิตร ๑๘

              เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สำนักพัฒนาวิชาการได้จัดทำโครงการ สพว.รวมใจรับใช้สังคม ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มฉก.จำกัด โดยได้จัดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังได้จัดยาเวชภัณฑ์และเตียงนอนสำหรับนักเรียนให้กับห้องพยาบาล ณ โรงเรียนวัดสีล้ง (ตั้งตรงจิตร 18) 207/5 หมู่12 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ