โครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์,อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย,อาจารย์มรกต กำแพงเพชร

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved