โครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์,อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน,อาจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved